Skogsgrabbar från den stora trä och skogsmontern på Fäviken Game Fair.

Featured image for “Skogsgrabbar från den stora trä och skogsmontern på Fäviken Game Fair.”

Skogsgrabbar diskuterade med inlevelse hur en rå trästubbe kan brinna, inifrån och ut.
Tändbullen fascinerade!!!
Så enkelt gör du en eld i skogen för kaffe kokning etc.
Tändbullen tillverkas och säljs av Skogens Sköna Gröna.


Dela: